ADIFEX

Spoločnosť Adifex, a. s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 2012, najskôr ako s.r.o. a od roku 2015, z dôvodu značného nárastu aktivít, už ako akciová spoločnosť. Kontinuálny rast bol potvrdený na prelome rokov 2020/2021, keď svoje postavenie na trhu posilnila fúziou so spoločnosťou VHS-PS, s.r.o., ktorá dominovala na trhu realizáciou nosných developerských projektov súčasnej bratislavskej architektúry.

V súčasnosti má Adifex, a. s. nezanedbateľné postavenie vo všetkých odvetviach stavebnej výroby, a to tak v pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a vodnom staviteľstve, ako aj v oblasti komplexnej inžinierskej činnosti.

Sme modernou, stabilnou, profesionálnou a spoločensky zodpovednou spoločnosťou, čoho dôkazom je aj zapojenie sa do medzinárodnej iniciatívy Európskej únie v oblasti zlepšovania environmentálneho správania – do schémy EMAS.