O NÁS

Spoločnosť Adifex, a. s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 2012, najskôr ako s.r.o. a od roku 2015, z dôvodu značného nárastu aktivít, už ako akciová spoločnosť. Kontinuálny rast bol potvrdený na prelome rokov 2020/2021, keď svoje postavenie na trhu posilnila fúziou so spoločnosťou VHS-PS, s.r.o., ktorá dominovala na trhu realizáciou nosných developerských projektov súčasnej bratislavskej architektúry.

V súčasnosti má Adifex, a. s. nezanedbateľné postavenie vo všetkých odvetviach stavebnej výroby, a to tak v pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a vodnom staviteľstve, ako aj v oblasti komplexnej inžinierskej činnosti.

Sme modernou, stabilnou, profesionálnou a spoločensky zodpovednou spoločnosťou, čoho dôkazom je aj zapojenie sa do medzinárodnej iniciatívy Európskej únie v oblasti zlepšovania environmentálneho správania – do schémy EMAS.

 
 
 
 
 

OFFICE ŽILINA

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
tel: +421 907 203 214
email: adifex@adifex.sk

OFFICE BRATISLAVA

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
tel: +421 907 203 214
email: adifex@adifex.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE: Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
ičo: 46715894 dič: 2023532115 ičdph: SK2023532115

POZEMNÉ
STAVITEĽSTVO

 • - budovy občianskej vybavenosti
 • - halové objekty (športové haly...)
 • - budovy na bývanie
  (bytové a rodinné domy....)

PRIEMYSELNÉ
STAVITEĽSTVO

 • - haly na výrobu
  (priemyselné, poľnohospodárske, ...)
 • - budovy pre výrobu (pre priemysel, pre skladovanie...)
 • - nádrže, zberače čistiarní odpadu, zásobníky, jamy..
 • - špeciálne pozemné objekty (nástupištia, rampy...)

INŽINIERSKE
STAVITEĽSTVO

 • - mosty (cestné, pre peších...)
 • - pozemné komunikácie a letiská (cesty...)
 • - plochy a úpravy území
 • - železnice
 • - podzemné objekty (vrty...)
 • - diaľkové rúrové vedenie (plynovod, kanalizácia, vodovod...)
 • - elektrické a visuté dráhy

VODNÉ
STAVITEĽSTVO

 • - hrádze a objekty na tokoch (priehrady, hate, plavebné komory)
 • - nádrže na tokoch, úpravy tokov