IČO: 46715894 DIČ: 2023532115 IČ DPH: SK2023532115 Telefón: 0907203214 Fakturačná adresa:  Mostová 2, 811 02 Bratislava Korešpondenčná adresa: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

PONUKA

Kompletná ponuka

Referencie

Realizované stavby

Kontakt

Kde nás nájdete

adifex@adifex.sk

0907203214